Saaremaa Shipping Company behöver mer stöd

Saaremaa Shipping Company vill ha EEK 105 miljoner (EUR 6,7 miljoner) i statligt stöd för att upprätthålla färjetrafiken under nio månader i nästa år. I summan ingår EEK 20 miljoner (EUR 1,28 miljoner) för att uppfylla EU:s krav på räddningsutrustning och sjösäkerhet.Finansministeriet har budgeterat EEK 176 miljoner (EUR 7,5 miljoner) för färjetrafiken till de estniska öarna under 2006. Närings- och kommunikationsministeriet har reserverat EEK 79 miljoner (EUR 5 miljoner) för Saaremaa Shipping Companys avtal, som löper ut den 1 oktober 2006. Nu skall ministeriet underhandla med rederiet om stödet för nästa år. I år får Saaremaa Shipping Company EEK 75,4 miljoner (EUR 4,8 miljoner) i statligt stöd.