Saaremaa Shipping Company måste ersätta halonsystem på färjorna

Estniska miljöinspektionen har beslutat att Saaremaa Shipping Company måste ersätta halon i brandsläckningssystemen ombord på fyra färjor före den 1 mars 2006. Rederiets inspektör Talvi Simmo säger till SST att det är mer ändamålsenligt och billigare att ersätta halon med en annan inertgas än med CO2 i ”St. Olas” maskinrum , för då måste hela systemet byggas om. För att ersätta halon med annan inertgas är kostnaden ungefär EEK 800.000 (EUR 51.000), medan enbart utrustningen vid ett byte till CO2 kostar EUR 1,1 miljon (EUR 70.000). Saaremaa Shipping Company måste också ersätta halonet på ”Viire”, ”Harilaid” och ”Kõrgelaid”.