Ryssland koncentrerar statlig varvsindustri

Ryssland omstrukturerar sin varvsindustri. Man bildar ett statligt Joint Shipbuilding Corporation, som tar hand om fartygsprojektering och -byggande. I organisationen ingår tre underordnade regionala bolag. Det norra tar hand om varven vid Dvina-floden, det västra svarar för varven i St. Petersburg och Kaliningrad och därtill bildas ett bolag i Fjärran Östern. Rysslands president Vladimir Putin säger att skeppsbyggnadsmarknaden är så stor att Ryssland bör koncentrera sig på att söka en egen nisch inom varvsindustrin.