Finsk varvsindustri satsar på forskning

STX Europes finska varv deltar i ett forskningsprojekt som stöder den strategiska satsningen på stora passagerarfartyg. Projektet är en del av Innovations & Network-programmet, som startats av det nya innovationsföretaget FIMECC Oy (Finnish Metals and Egineering Competence Cluster). FIMECC:s aktieägare representerar näringsliv och forskning och syftet är att fördjupa samarbetet mellan dessa i forskning på toppnivå.