Rekordhöga reserver i Skuld

Oslobaserade P&I-klubben Skuld gjorde ett överskott på USD 11,5 miljoner för skatteåret 2007. Klubbens fria reserver ökade med 6,8 procent och uppgår nu till rekordhöga USD 204 miljoner. Uppskattningsvis 3 miljoner brutto adderades till flottan, en ökning med 7 procent, och Skuldägarnas sammanlagda tonnage ligger nu på 45 miljoner brutto.