Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk

”Regeländringar krävs för att stärka specialsjöfarten”

För att stärka specialsjöfarten under svensk flagg krävs regeländringar inom flera områden. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen i en rapport till regeringen.

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat vilka åtgärder som behövs för att förbättra förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg. Exempel på sådana verksamheter är bogsering och kabeldragning.

I slutet av juni publicerade myndigheten rapporten ”Så stärker vi förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg”.

Går inte att konkurrera

Transportstyrelsen skriver att det i dag är svårt och dyrt för rederier att bedriva och utveckla specialsjöfarten under svensk flagg eftersom reglerna är många och inte alltid anpassade till dess verksamhet, och att det helt enkelt inte går att konkurrera med rederier som ligger under en annan flaggstat eftersom dessa har mer anpassade regler att förhålla sig till.

En del av de regeländringar som enligt Transportstyrelsen krävs för att stärka specialsjöfartens förutsättningar under svensk flagg ligger inte inom myndighetens ansvarsområde, utan ansvaret delas mellan olika myndigheter. Förbättrade näringsvillkor och mer gynnsamma skatteregler nämns som faktorer som skulle underlätta för rederier att bedriva specialsjöfart under svensk flagg.

Förstärkning av inflaggningslotsen

– Ett samarbete mellan berörda myndigheter skulle öka möjligheterna till ett effektivare förbättringsarbete med möjlighet att hitta gemensamma lösningar som fungerar på lång sikt. Vi på Transportstyrelsen deltar gärna i ett sådant myndighetsövergripande arbete, säger Karin Fransson, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen föreslår att myndigheten har kontakt med rederierna i frågor som rör specialsjöfarten och inrättar en så kallad fokalpunkt. Det kan ske genom en förstärkning av inflaggningslotsens uppdrag. Inflaggningslotsen är en redan etablerad funktion i Transportstyrelsen som har kontakt med redare kring inflaggning av fartyg, och har en samordnande funktion för frågor kring inflaggning, som både hamnar inom och som sträcker sig utanför myndighetens ansvarsområde.