Fotograf: Lars-Eric-Frennesson

Kategori: Miljö | Regelverk

Rederier oroade över SECA:s kontrollsystem

Oron ökar nu bland världens rederier om hur de kommande svavelreglerna egentligen kommer att efterlevas och kontrolleras – snart möts de i Köpenhamn.

Den 28 maj möts flera av världens största rederier för att diskutera SECA som införs i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen den 1 januari 2015 – alliansen kallas Trident Alliance.

Huvudmålet med alliansens arbete är att få till stånd fungerande kontroll- och sanktionssystem inom EU, eftersom ett bristfälligt system kan innebära att det inte lönar sig att investera i miljöteknik och renare bränslen. Därmed riskerar det att bli en situation med snedvriden konkurrens.

I alliansen ingår bland annat A. P. Møller-Mærsk och Wallenius Wilhelmsen Logistics.