Stena Scanrail

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

Trident Alliance vill ha fungerande kontrollsystem

Trident Alliance har nu formellt bildats – ett initiativ från shippingindustrin för att åstadkomma ett robust och fungerande kontrollsystem för att svaveldirektivet verkligen följs inom ECA.

Flera av världens ledande rederier har redan anslutit sig Tridence Alliance och fler uppges vara på kommande. Alliansen har kommit till på initiativ av sjöfartsnäringen för att skapa ett fungerande övervakningssystem för att svaveldirektivet verkligen efterföljs inom utsläppskontrollområdena ECA.

Formellt grundades Trident Alliance idag, den 7 juli. Det är en koalition av rederier och operatörer som har ett gemensamt intresse i ett fungerande övervakningssystem. De uppger att de är villiga att samarbeta för att bidra till att åstadkomma detta.

Öppet för alla

Tills vidare består Trident Alliance av American Roll-on Roll-off Carrier (ARC), EUKOR Car Carriers Inc., Höegh Autoliners, J. Lauritzen, Maersk, Rickmers-Linie, Stena, Torvald Klaveness, UECC, Unifeeder och Wallenius Wilhelmsen Logistics. Flera andra rederier uppges vara på väg att ansluta sig. Det är öppet för alla rederier som vill att ansluta sig till Trident Alliance.

Verkställande direktören för varje medlemsrederi har undertecknat ett Statement of Commitment, där de förbinder sig att stödja ett robust och transparent övervakningssystem och även efterfölja svavelreglerna.

Roger Strevens, VP Environment vid Wallenius Wilhelmsen Logistics, har valts till ordförande för alliansen.

– Robust övervakning av svavelreglerna är nödvändig för hälsan och miljön men är också ett krav från sjöfarten för att behålla lika villkor. Redan under uppstarten har Trident Alliance påpekat nuvarande brister i övervakning och relaterade konsekvenser, speciellt inom ECA i Europa. Nu börjar vårt arbete på allvar, säger Roger Strevens.

Expertis och resurser

Trident Alliance påpekar att det inte finns en enda lösning för att skapa ett fungerande övervakningssystem. Delvis beror detta på att övervakningen kommer att variera från land till land. Trident Alliance kommer att driva en rad olika lösningsstrategier för att nå sitt mål. Detta tillvägagångssätt uppges vara möjligt tack vare den expertis och de resurser som finns bland medlemmarna i alliansen och de intressenter som de samarbetar med. 

Huvudsaklig fokus att läggas på kommunikation för att öka medvetenheten om frågan samt initiativ för att främja innovation inom tillämpningstekniken.

Kommentarer

  • Per Nordström

    Det är bra när industrin själv tar initiativ till att få till rimlig men effektiv kontroll. Samordning av olika länders myndigheter brukar ta lite tid men kan säkert snabbas upp med detta initiativ.

  • Andreas Åsenholm

    Men tanke på hur många tidigare misstänkta miljöbrott har resulterat i fällande dom och att det tom varit lönsamt att bryta mot reglerna så är det är ett mycket bra initiativ ! Ett fungerande kontrollsystem ligger i alla seriösa redares intresse och bidrar bland annat med att få bort de oseriösa aktörer inom ECA.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.