Platou-grundare död

En av grundarna till skeppsmäkleriet RS Platou, Hans Thomas Gram, har avlidit 91 år gammal. Han startade verksamheten tillsammans med sin farbror Ragnar Stoud Platou 1936 och var aktiv i verksamheten i nästan 50 år. Under många år var verksamheten specialiserad på köp och försäljning samt nybyggnad. Numera är man också ett lastmäkleri och har verksamhet inom offshore, marknadsanalys, konsultverksamhet och finansiella tjänster.