Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Optimism hos Viking Line – trots mörka siffror

Helt tappade intäkter från passagerartrafiken, men bra fraktvolymer och en tro på trafikstart till högsäsongen. Viking Lines kvartalsrapport präglades av dystra siffror, men också av optimism i skuggan av coronaviruset.

Under torsdagsmorgonen presenterade det åländska rederiet Viking Line sin kvartalsrapport över verksamhetens resultat från årets första tre månader. Rörelseresultatet blev en förlust med 21,5 miljoner euro, vilket är 7,3 miljoner sämre jämfört med samma period förra året.

En förklaring är att de passagerarrelaterade intäkterna minskade till 63,2 miljoner euro från 83,0 miljoner, vilket kommer sig av det finska beslutet den 16 mars att stänga landsgränserna och begränsa passagerartrafiken till enbart persontransporter mellan fasta Finland och Åland.

Permitterad personal

”På grund av dessa omständigheter har snabba åtgärder för att skära ned kostnaderna varit nödvändiga. Så gott som hela personalstyrkan har permitterats. Även koncernledningen har sänkt sina löner och styrelsen har avsagt sig sina styrelsearvoden”, skriver bolaget i rapporten.

På fraktsidan har effekterna blivit mildare. Bolaget redovisar fraktintäkter på 11,3 miljoner euro mot 12,3 ifjol.

En ökad efterfrågan på frakt

Under onsdagen gav bolaget en fingervisning om ett stabiliserat läge för april där bolagets fraktdirektör Harri Tamminen uttalade sig om att frakttrafiken varit livlig och att efterfrågan på sjötransporter ökat efter påskhelgen. Bolaget ser just nu inga tecken på marknaden om minskade volymer.

– Fartygens fraktkapacitet har flera gånger haft en fyllnadsgrad på 100 procent. Vår personal har gjort ett mycket gott jobb med lastningen av frakten, säger han i pressmeddelandet.

Fyra fartyg i trafik

– Med stöd från finska Försörjningsberedskapscentralen för frakttrafik, trafikerar fyra av våra fartyg för tillfället på linjerna Stockholm–Långnäs–Åbo, Kapellskär–Mariehamn och Helsingfors–Tallinn. De övriga tre fartygen ligger upplagda. Vi ser det som viktigt att stå till förfogande för försörjningsberedskapen mellan dessa tre länder. Även om den nuvarande frakttrafiken genererar kostnadstäckning för respektive fartyg avseende de rörliga kostnaderna samt smärre delar av de fasta kostnaderna, genererar den inte ett positivt rörelseresultat för de trafikerande fartygen. Tyvärr saknar vi de övriga tre ekonomiska benen (bilar, ruttresenärer och kryssningsresenärer) och hoppas på snabb återgång till normalläge. Vi är dock tacksamma för att fyra fartyg kan trafikera, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line, till Sjöfartstidningen.

Positivt om framtiden

Trots de dystra siffrorna på passagerarsidan så uttalade sig bolagets vd Jan Hanses positivt om framtiden i kvartalsrapporten.

– Vi ser fram emot att få återuppta vår trafik med förhoppning att detta kan ske redan till högsäsongen i juli och augusti. Högsäsongen är som alltid avgörande för vårt resultat. Att semestra i närområdet är något som vi förväntar oss vara attraktivt i och med coronaepidemins spridning över världen. Vi skall vara beredda på det och tror att resor till våra destinationer och framförallt till och genom skärgården kommer att uppleva en renässans.