Olja och oljeprodukter växande betydelse för Murmansk

Mer än nio miljoner ton av olja och oljeprodukter (3,3 miljoner råolja) exporterades förra året från Murmanskregionen. Detta utgör 40,5 procent av den totala exporten från Murmanskregionen. Under 2007 gick 96,2 procent av handeln på export, eller USD 11 miljarder, enligt B-port.com. Den utländska handeln ökade med två procent 2007 jämfört med föregående år, till mesta del bestående av olja och oljeprodukter. Den mesta av exporten går till länder som USA, Kina, Nederländerna, Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Andra vikiga exportvaror är apatit-malm, järnhaltiga metaller, virke och fisk.