Lettiska hamnar hanterar mer oljeprodukter

Lettiska hamnar hanterade totalt 23,9 miljoner ton flytande laster 2007, vilket är 4,5 procent mer än året innan. Ventspils är fortfarande den största oljehamnen i Lettland med en andel på över 80 procent. Freeport of Ventspils hanterade 2 miljoner ton råolja och 16,8 miljoner ton oljeprodukter i fjol. Ökningarna ligger på 5,3 procent respektive 11,4 procent jämfört med 2006.