Fotograf: Fjord Shipping

Kategori: Folk/företag | Specialfartyg

Nye VSS-vd:n på plats

Trond Myklebust, den nye vd:n och koncernchefen för Viking Supply Ships AB, har nu tillträtt sina nya uppdrag.

Som tidigare noterats utsågs Myklebust, som närmast kommer från en position som vd för Fjord Shipping AS, redan i december till såväl ny vd och koncernchef för Viking Supply Ships AB som ny vd för dotterbolaget Viking Supply Ships A/S.

I och med tillträdandet har nu därför Bengt A. Rem, tidigare interim vd, enligt planerna återgått till posten som styrelseordförande för Viking Supply Ships AB, medan Folke Patriksson – som innehade rollen som styrelseordförande under tiden Bengt A. Rem var interim vd – har återgått till sin tidigare ställning som vice styrelseordförande. 

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat är verksamheten i Transatlantic, även det som bekant ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB, under avveckling.