Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Ekonomi | Offshore

Nyemission föreslås i VSS

Viking Supply Ships A/S behöver ett kapitaltillskott så att villkor i låneavtalen uppfylls och att ett tillräckligt rörelsekapital säkerställs.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]sekapital säkerställs.

Viking Supply Ships AB:s styrelse kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en nyemission på cirka 120 miljoner kronor. Nyemissionen förväntas bli genomförd under det fjärde kvartalet 2017, och den extra bolagsstämman förväntas hållas i Göteborg i början av november 2017, uppger rederiet i ett pressmeddelande.

Viking Supply Ships AB avser att återinvestera emissionslikviden i dotterbolaget Viking Supply Ships A/S, villkorat av att vissa villkor uppfylls av finansieringsbankerna.

Uppfyller ej kovenanter

Viking Supply Ships AB meddelar att Viking Supply Ships A/S, som är ett helägt dotterbolag till Viking Supply Ships AB, inte klarar att uppfylla kovenanter – särskilda lånevillkor – som regleras i avtal med finansieringsbankerna.

På grund av den för närvarande svaga marknadssituationen uppges dotterbolaget ha brutit mot rullande tolvmånaders EBITDA, vilken skall vara positiv, såväl som den kovenant som reglerar miniminivå på likviditeten, vilken inte någon gång får understiga sju miljoner US dollar.

Kaptaltillskott

Viking Supply Ships A/S för dialog med finansieringsbankerna med syfte att finna en lösning på den nuvarande situationen. En nyckelfaktor i en lösning är att dotterbolaget behöver ett kapitaltillskott, så att villkor i låneavtalen uppfylls, och att ett tillräckligt rörelsekapital säkerställs.

Moderbolaget Viking Supply Ships AB:s majoritetsägare Kistefos har meddelat att man kommer att rösta för en nyemission på den extra bolagsstämman, och att man avser att teckna sin andel av de nyemitterade aktierna pro-rata, samt att man garanterar att teckna återstående aktier i nyemissionen – i den mån de inte tecknas av övriga aktieägare.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]