Smart sjömärke i farleden till Stockholm Norvik Hamn.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Framtidens sjömärke testas i Stockholm Norvik

Stockholms Hamnar genomför just nu ett test av en helt ny typ av smart sjömärke i farleden in till Norvik. En belyst skärm har utrustats med en metanoldriven bränslecell som en del av EU-projektet Intelligent Sea.

I våras kompletterades en av de fyra belysta skärmarna som finns i farleden in till Stockholm Norvik Hamn med en bränslecellsenhet som drivs med metanol. Sjömärkena drivs sedan innan av energi från solcellspaneler.

– Solpanelerna ger ett bra energitillskott under sommarhalvåret, men under vintermånaderna får man ofta problem med en lägre energiproduktion. Beroende på vad man ska driva är det inte säkert att det räcker till, säger Jonas Andersson, farledsansvarig på Stockholms Hamnar till Sjöfartstidningen.

I försöket med bränslecellen ska den kunna täcka upp behovet av laddning under de mörka vintermånaderna, samt skapa ökade möjligheter till att bygga ut sjömärket med ytterligare utrustning som kräver energi.

”Det skulle även gå att lägga till en 5G-station så att fartygen kan få en uppkoppling redan innan de kommer i hamn”

Jonas Andersson, farledsansvarig på Stockholms Hamnar

– Det här möjliggör en betydligt högre energiförbrukning än med solpanelerna, Man skulle kunna driva strålkastare, starkare lampor eller kameraövervakning. Det skulle även gå att lägga till en 5G-station så att fartygen kan få en uppkoppling redan innan de kommer i hamn, säger Jonas Andersson.

Uppkopplade mot internet 

Pilotprojektet sker inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea som Stockholms Hamnar deltar i tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Arctia. Finska Arctia har levererat alla de fyra digitalt smarta sjömärken med belysta skärmar som Stockholms Hamnar ansvarar för. Sjömärkena är redan i dag uppkopplade via mobilnätet till internet och kan fjärrövervakas och fjärrstyras.

Projektet sträcker sig till 2022, men Jonas Andersson hoppas att det ska öppna för ytterligare steg på lite längre sikt.

– Målsättningen är att kunna placera den här bränslecellen i ett flytande sjömärke, men dit är det ganska långt än. Den cylindriska formen som bränslecellen sitter i har samma dimensioner för att efterlikna det fysiska utrymmet i ett flytande sjömärke, säger han.

Ingen ny lösning

De små bränslecellerna har funnits på marknaden i några år, till exempel som backup för telekommunikationssystem och väderstationer i avlägsna trakter, samt för privatbruk i båtar och campingbussar. Att metoden inte blivit vanlig i marina sammanhang menar Jonas Andersson kan bero på att saltet i havsvattnet har en korroderande effekt. För att motverka det har Arctia utvecklat ett filtrerande ventilationssystem som nu testas i sjömärket i Norvik.

– Det sitter ett luftfilter och en spjällmekanism i konstruktionen som öppnas och stängs utifrån när bränslecellen används. Det öppnas när den är igång och då finns det här filtret i där som filtrerar bort salthalterna, säger han. 

Maxar energiförbrukningen

I pilotanläggningen sitter en bränslecell som rymmer tio liter metanol. Vid den typ av användning med den utrustning som finns på plats i dag räcker det för drift under omkring ett års tid i kombination med solpanelerna.

– I runda slängar får man ut en kilowatt per liter bränsle. Om vi kopplar ur solpanelerna skulle vi behöva byta bränslecellen två gånger om året, säger han.

Nu under sommaren är bränslecellen helt avstängd och istället tas energin från solpanelerna. Men till hösten är tanken att den själv ska kicka igång någon gång i oktober eller november. 

– Vi har ställt upp energiförbrukningen så mycket vi kan för att tvinga den att gå igång. Det blir spännande att se när det händer, säger Jonas Andersson.