Nya nedskärningar på Odense

Odense Steel Shipyard måste gå igenom ytterligare en besparingsplan för att göra varvet mer lönsamt. Efter fortsatt stora förluster under 2007 har ledningen beslutat att återigen dra ner på arbetskraft och gå igenom alla processer i produktionen för att se över kostnaderna. Det ökande gapet mellan DKK och USD har förvärrat problemen för varvet, som i huvudsak säljer de nya fartygen i amerikanska dollar och även köper råmaterial i valutan. Kostnaderna för de anställda är dock i DKK. Men de nuvarande beställningarna på sex ro-ro-fartyg är i EUR. För närvarande får 2.850 personer lön från varvet och en del av dessa kan komma att friställas.