Nya lastlinjeregler

Revideringar av Load Line-protokollet från 1988 började gälla från 1 januari. Det gäller bland annat hållfasthet och stabilitet, överbyggnad och dörrar, lastluckor och maskinutrymmen. Ändringarna gäller fartyg registrerade i de länder som har skrivit under protokollet 1988, vilket är cirka två tredjedelar av världshandelsflottan.