Ny färja till rutten Faaborg–Lyø–Avernakø

Søby Værft har levererat nybyggnad nr. 105, som är den nya färjan för rutten Faaborg–Lyø–Avernakø. Under ceremoni namngavs färjan till Faaborg III. Färjan som är det första nybygget någonsin för överfarten, mäter 39,9 meter i längd 11,5 meter i bredd. Faaborg III utgör tillsammans med nya färjelägen en investering på nästan DKK 75 miljoner. Kostnaden delas mellan kommunen och staten, staten betalar dock merparten (DKK 50 miljoner).Skrovet till Faaborg III, 924 brutton, byggdes i Szececin, Polen, efter design av Jørgen Petersen A/S, Horsens.