Norska patrullbåtar påbörjade på Gryfia

Gryfia Shiprepair Yard i Szczecin har påbörjat produktionen av det första av fem patrullbåtar beställda för norsk räkning. Fartyget ska sjösättas under sista kvartalet 2005 och leveras under andra kvartalet 2006. Varvets kontrakt på fem sofistikerade kustbevakningsfartyg är värt över PLN 160 miljoner. I kontraktet ingår en option på ytterligare fem enheter.