Ovanligt varvsbesök i Gryfia Shiprepair Yard

Den 18 december kom den sovjetiska ubåten U-194 till Gryfia Shiprepair Yard i Szczecin för reparationer, i vanliga fall fungerar ubåten som museum i Sverige. Varvet ska svara för utbytet av cirka 15 ton stål och genomföra korrosionsskyddsarbete ombord. U-194 byggdes 1956–57. Objektet är 75,2 m långt och tillhör en sovjetisk serie om runt 256 ubåtar som byggdes på 9 olika varv. U-194 har ett 25–30 mm tjockt skrov och kunde under operation gå på 152 m djup och ha en besättning på 56 man. Detta är det första uppdraget av det här slaget i Gryfia på 50 år.