Norska offshoreprojekt spräcker budgeten

NOK 95 miljarder – så mycket dyrare förväntas de pågående offshoreprojekten i Norge bli. För närvarande pågår utbyggnad av 23 olje- och gasprojekt på den norska kontinentalsockeln. Bara Ormen Lange och Snøhvit spräcker tillsammans budgeten med NOK 67,4 miljarder, enligt en översikt från Olje- og energidepartementet. Ormen Lange väntas bli 34,5 miljarder dyrare än väntat, vilket är en kostnadsökning med 47,6 procent. Snøhvit väntas bli 32,9 miljarder dyrare än väntat.Av de pågående projekten förväntas bara två hålla sig inom budgeten.