Nordana Line beställer mer i Kina

Nordana Line i Dannebrog-koncernen har utnyttjat optioner om ytterligare sex multipurpose-enheter från Kina. Ordern gäller kombinationsfartyg på 600 TEU. Fartygen ska levereras 2010 och 2011 från Taizhou Shipyard i Kina. Fartygen ska skräddarsys för Nordana Lines trafik mellan Medelhavet och Mexikanska Gulfen och kommer att ersätta de ro-ro/tunglyftsfartyg byggda i Japan 1978/79 som idag betjänar linjen. Nordana Line är delägt mellan danska Dannebrog och italienska B. Navi Group i Neapel.