NOR Offshore bareboatchartrar indonesiska nybyggen

NOR Offshore – kontrollerat av supplyfartygsrederierna och operatörerna Solstad och DOF – har bareboatchartrat två ankarhanteringsfartyg på 15 respektive 8 månader. Fartygen byggs av Yayavarvet i Batam, Indonesien för leveranser i april och november. Det första fartyget skall operera på Sakhalinfältet. Kontraktet innehåller flera förlängningsoptioner samt köpoptioner.