Bergen kan tappa Nor Lines and Sea Cargo

Bergen Hamn kan komma att förlora två viktiga kunder, Nor Line och Sea Cargo, på grund av olika hamnavgifter för de två närsjöfartsoperatörerna. Hamnen tar inte ut en omlastningsavgift av Sea Cargo, men det gör man av Nor Line, skriver Bergens Tidene. Nu hävdar dock hamnen att avtalet med Sea Cargo inte är giltigt och Havnevesendet har påbörjat en juridisk process. Om man inte hittar en lösning kan rederierna komma att flytta till CBB vid Ågotnes eller Stavanger.