Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Miljö | Utbildning

Marina läroverket satsar på Östersjöns framtid

Marina läroverket i Danderyd, som ägnar sig åt sjöutbildning och utbildning i marinbiologi, investerar i Briggen Tre Kronors nyemmissionsprogram. 

Utbildningsinstitutet blir därmed en del av Briggen Tre Kronors projekt Expedition Rädda Östersjön. Med projektet vill Briggen Tre Kronor göra verklig skillnad för Östersjöns framtid genom aktiviteter som skapar engagemang och samverkan mellan medborgare och beslutsfattare. De har också dragit igång en crowdfunding-kampanj.

Delmål 14.1

Expedition Rädda Östersjön utgår från FN:s Agenda 2030, i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på delmål 14.1 som handlar om att ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”. Tillsammans med ungdomar, forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer Expedition Rädda Östersjön att möta och påverka privatpersoner och beslutsfattare på gator, torg, i hamnar och ombord på fartyget.

Kraftfullt projekt

– Vi är imponerade av det hållbarhetsarbete inriktat på att hjälpa till med att rädda Östersjön som Briggen har bedrivit under lång tid. Det nya steget med Expedition Rädda Östersjön ser vi som ett kraftfullt projekt som kan göra stor skillnad. Vi vill nu engagera oss mer i detta arbete och förstärka Marina läroverkets miljöprofil, säger Anders Paulsen, vd på Klart Skepp Stocksund AB/Marina läroverket.

– För Briggen Tre Kronor innebär samarbetet med Marina läroverket, förutom de investerade medlen, att ny värdefull kompetens tillförs bolaget. Eftersom projektet Expedition Rädda Östersjön har ett stort inslag av ungdomar i viktiga roller blir ett utökat samarbete med Marina läroverket viktigt för projektet, säger Thomas Flinck, Styrelseordförande i Briggen Tre Kronor AB.