Maersk skickar danskar på kurs för bättre samarbete med utlänningar

A.P. Møller-Maersk skall nu utbilda sitt danska sjöfolk för att få dem att samarbeta bättre med sina utländska kollegor. En intern rapport som läckt ut till pressen visar att det finns problem när danska sjömän mönstras på fartyg med utländska överordnade, som t.ex. en indisk eller en brittisk befälhavare.