Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag

Ny kurs ska motverka trakasserier

En helt ny svenskproducerad online-utbildning i likabehandling lanseras efter årsskiftet. Utbildningen har redan väckt internationellt intresse.

Upphovet till den nya online-utbildning i likabehandling som nu är på väg att färdigställas är de larmrapporter som kom för ett par år sedan, där sjöbefälsstudenter vittnade om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier när gjort sin ombordpraktik.

Larmrapporterna ledde till att sjöfartsbranschen enades om en strategi och en handlingsplan, vilket i sin tur ledde till att Per Barkman på CrewComp fick i uppdrag att leda ett projekt med att ta fram en utbildning i likabehandling.

Gratis för alla

Resultatet har blivit en online-utbildning som ska vara gratis och tillgänglig för alla, och som kommer att bli allmänt tillgänglig i början på nästa år.

– Jag var nog lite naiv när jag började med detta, för jag trodde att många andra branscher redan hade jobbat med det här, som vi kunde använda oss av och anpassa. Men det visade sig alla andra branscher också varit dåliga på det. Därför bestämde vi oss för att göra en egen online-utbildning, säger Per Barkman, som berättade om utbildningen på årets välbesökta SAN-konferens, som arrangerades i Göteborg på torsdagen.

– Vi har fokuserat på att utbildningen ska vara en ögonöppnare, att den ska väcka tankar och funderingar och förhoppningsvis ändra beteendet hos vissa personer.

”Mild sommarbris”

Enligt Per Barkman består utbildningen av en teoridel och en del med nio olika scenarior, där den som går utbildningen efteråt får svara på frågor om det man har sett.

– Vi har pratat med studenter och relativt nyutexaminerade som fått berätta vad de upplevt ombord, och utifrån det skapat de här scenariorna. Det vi visar är en mild sommarbris mot vad de faktiskt har upplevt, men vi valde att inte göra filmklippen alltför tunga, så att det skulle blockera utbildningen.    

Per Barkman berättar att intresset för utbildningen har spridit sig, och att man fått förfrågningar från bland annat Finland, Holland och Filippinerna.

– Det finns inte så jättemycket utbildning i de här frågorna, så det är roligt att vi får uppmärksamhet. Förhoppningsvis är detta ett litet steg till förändring i en bransch där trakasserier och kränkande särbehandling inte ska förekomma.

Ny föreskrift

Årets SAN-konferens hade temat ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten” och flera av föreläsarna återkom till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift som trädde i kraft i våras – för alla arbetsmiljöer utom fartyg, vill säga. För när det gäller landbaserade arbetsmiljöer är det Arbetsmiljöverket som har ansvaret för miljön, och där gäller redan den nya föreskriften, men när det gäller arbetsmiljön ombord på fartyg är det istället Transportstyrelsen som har ansvaret – och de kommer med en egen föreskrift nästa år.    

– Troligtvis kommer vår föreskrift inte att träda i kraft före sommaren, men mitt råd är att börja arbetet med att tillämpa föreskriften redan nu, sa Pernilla Wallin, ställföreträdande avdelningsdirektör på Transportstyrelsen, vid sin dragning.

Fokus på kommunikation

Enligt Pernilla Wallin ligger stort fokus i den nya föreskriften på kommunikation.

– Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och att motverka ohälsa. Därför ställs tydliga krav på arbetsledare, och att det är viktigt att man har konstant dialog med medarbetarna. Kommunikation är jätteviktigt, och det är också viktigt att den anpassas till respektive anställd.

Ansvaret för kommunikationen ligger enligt Pernilla Wallin hos både arbetsgivare och arbetstagare.

– Även arbetstagaren har ett stort ansvar. Man kan inte bara sitta på sin kammare och inte låta arbetsgivaren få veta hur det ligger till.

Viktigt med förebyggande arbete 

Britta Patriksson från företaget Patriksson Human Resources betonade vikten av förebyggande arbete i sin dragning på SAN-konferensen.

– Har man koll på det förebyggande arbetet, kartlägger risker och vidtar åtgärder innan något inträffar så främjar det både produktiviten och kreativiteten. Arbetsmiljön blir bättre, sjukdomsfallen färre och kostnaderna lägre.

Även Britta Patriksson framhöll hur viktigt det är med kommunikation och att man som chef är engagerad.

– Som chef måste man vara öppen och rak och våga ställa följdfrågor till sin personal. Om man frågar hur någon mår kan man inte nöja sig med svaret ”Jättebra, men det är lite mycket just nu”. Då måste man ställa följdfrågor om exakt hur mycket man jobbar och så vidare.

Frågade publiken

Britta Patriksson avslutade sin presentation med att fråga publiken vad som avgör om de anser att deras arbetsgivare är bra: att deras chefer är engagerade eller om man har en hög lön och bra förmåner. Resultatet: nästan 80 procent svarade ”engagerade chefer”.

– Har ni trivsel och en välmående arbetsplats och engagerade chefer så gynnar det effektiviteten och ger goda resultat, avslutade Britta Patriksson.

Chefen en förebild

Psykologen och organisationskonsulten Charlotte Råwall, från företaget PBM, höll med om betydelsen av kommunikation.

– Det går som en röd tråd i den nya arbetsmiljöföreskriften. Det skapar engagemang och det gör tydliggör mål. Det kan aldrig sägas för många gånger.

Enligt Charlotte Råwall är det också viktigt att en chef alltid är en god förebild för sina medarbetare.

– En chef är en förebild som alltid är synlig och som har fantastiska möjligheter att skapa en god arbetsmiljö, eftersom medarbetarna gör som chefen gör. Så undvik att rusa igenom korridoren och ställa oengagerade frågor till de anställda, och undvik att skicka mail klockan tio en torsdagskväll som mottagaren kanske tror att man måste svara på direkt. Se istället till att ta dig tid att prata med medarbetarna, och var tydlig med att kommunicera mål och visioner för verksamheten.