Maersk Line nyttjar lågsvavlig olja i Göteborg

Maersk Lines containerfartyg kommer i fortsättningen att gå över till lågsvavlig olja i samband med anlöp i Göteborgs Hamn. Rederiet har ett anlöp i veckan och fartygen kommer nu att växla över till olja som innehåller högst 0,1 procent svavel innan passagen genom skärgården. Tidigare använde man 1,0-procentig olja, men bytet innebär att man reducerar svavelutsläppen med 90 procent.