Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Neste lanserar lågsvavlig tjockolja

När Neste i nästa år tar i bruk en ny SDA-förbehandlingsenhet vid sitt raffinaderi i Sköldvik kommer en lågsvavlig tjockolja att börja framställas för sjöfarten.

Neste fortsätter att utveckla sin bunkerportfolio och lanserar en lågsvavlig tjockolja som troligtvis kommer att finnas på marknaden under andra hälften av 2017.

– Testerna som vi har gjort ser verkligt lovande ut. Vi gör stora investeringar i raffinaderiet i Sköldvik och ett av projekten är att bygga en så kallad SDA-enhet för 200 miljoner euro. I den förbehandlar vi produkten som vi kör in i vår produktlinje. Efter att vår SDA-enhet tas i bruk i nästa år kan vi ta bort svavel från de riktigt tjocka fraktionerna av råolja, säger Jacob Granqvist, som leder avdelningen Marine Fuels and Services på Neste.

Avancerad teknik

SDA står för ”solvent de-asphalting” och kräver mycket avancerad teknik, en teknik som enligt Jacob Granqvist bara finns i ett fåtal raffinaderier i världen.

– Att ta bort svavel från de tyngsta fragmenten i råoljan är sådant som ytterst få andra raffinaderier klarar av, förklarar Jacob Granqvist.

Den lågsvavliga produkten kommer Neste att framställa för sjöfarten. Till en början framställs tjockoljan med 0,1 procents svavelhalt, men i framtiden planeras även en version med 0,5 procents svavelhalt, beroende på vad som bestäms i höst på MEPC70-mötet.

– Vi ser att det är en bra möjlighet för oss att köra vidare på vår bunkerportfolio och det finns helt klart en marknad i Östersjön och senare även globalt för lågsvavlig tjockolja, säger Jacob Granqvist.

Inga modifieringar

Nestes bunkerolja kan utan modifieringar av bränslesystem eller huvudmaskiner tas i bruk direkt i ett tjockoljesystem.

– Den nya kvaliteten kommer att vara billigare än de lågsvavliga produkter som finns på marknaden i dagens läge.

Neste kom 2015 ut på marknaden för fartygsbunker med sin lågsvavliga DMB gasolja. Efter det kom RMB, som är ett mellanting mellan gasolja och tjockolja, ett lite tyngre destillat som blivit en allt vanligare kvalitet i Europa efter det att de stränga svavelreglerna infördes inom SECA från och med 2015.