Fler WWL-kontrakt på lågsvavlig olja

Wallenius Wilhelmsen Lines har ingått avtal med Sannes (Shell Marine Products) och med ExxonMobil för leveranser av bunkerolja med ett svavelinnehåll på 1,0 procent. Avtalen ingår i WWLs arbete för att nå företagets miljömål i år och framöver. Under tre år kommer Sannes att leverera 200.000–300.000 ton bunkerolja per år från depåer i Göteborg och Bremerhaven, medan ExxonMobil skall leverera 100.000–150.000 ton årligen i Southampton. Förra året skrev WWL avtal med Petrobras för leverans av bunkerolja med 1,5 procents svavelinnehåll i Singapore. I slutet av förra året nådde Wallenius Wilhelmsen Lines sitt mål att enbart använda bunkerolja med max 1,5 procent svavelinnehåll och den norsk-svenska biltransportspecialisten ligger väl före den existerande lagstiftningen på området.