Fler WWL-kontrakt på lågsvavlig olja

Wallenius Wilhelmsen Lines har ingått avtal med Sannes (Shell Marine Products) och med ExxonMobil för leveranser av bunkerolja med ett svavelinnehåll på 1,0 procent. Avtalen ingår i WWLs arbete för att nå företagets miljömål i år och framöver. Under tre år kommer Sannes att leverera 200.000–300.000 ton bunkerolja per år från depåer i Göteborg och Bremerhaven, medan ExxonMobil skall leverera 100.000–150.000 ton årligen i Southampton. Förra året skrev WWL avtal med Petrobras för leverans av bunkerolja med 1,5 procents svavelinnehåll i Singapore. I slutet av förra året nådde Wallenius Wilhelmsen Lines sitt mål att enbart använda bunkerolja med max 1,5 procent svavelinnehåll och den norsk-svenska biltransportspecialisten ligger väl före den existerande lagstiftningen på området.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.