Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Folk/företag

Länspumpen tog hem litteraturpris

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris delades på Bokmässan ut till Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare för deras skildring av de svenska skol- och elevfartygens historia. 

Stiftelsens ordförande Christer Themnér lämnade på fredagskvällen över prischecken på 21.000 kronor till Länspumpens redaktion. Tidskriftens nummer 4, 2017, är på drygt hundra sidor och behandlar skol- och elevfartygens historia.

– Dessa herrar står bakom ett temanummer av tidskriften Länspumpen som avhandlar en företeelse inom svensk sjöfart som är märkligt oskriven, nämligen användandet av skol- och elevfartyg i den svenska handelsflottan, det är en epok som kulminerade under 1950-talet och 1960-talet, sa Christer Themnér vid prisutdelningen.

Båtologkomplement

Göran Sändare, en av de tre pristagarna tillika del av redaktionen på Länspumpen, berättade i sjöfartsmontern på Bokmässan om Klubb Maritim, en förening för ”nördar, båtologer och båtintresserade” och hur några i föreningen på 1970-talet skapade ett komplement till föreningens tidning Båtologen, nämligen Länspumpen. Det var 1973 som Krister Bång, tidigare mångårig medarbetare på Sjöfartstidningen, började stencilera Länspumpen, som senare blev en fristående sjöfartshistorisk tidskrift. I höstas gavs temanumret om skol- och elevfartyg ut.

Från 1800-tal till Atlantic Cartier

Ur motiveringen till priset:

”Fartygsnamn som Stureholm/Travancore, G.D. Kennedy, Sarek, Paraguay och Wasaborg väcker minnen hos många sjömän i mogen ålder. Namnen bars av några av de skol- och elevfartyg som var vanliga under 1950- och 1960-talen. Skol- och elevfartygens framväxt var sprungen ur en skriande brist på behörigt sjöbefäl i den växande svenska handelsflottan efter andra världskriget.

Så gott som alla större rederier laborerade med olika lösningar, inbegripet specialinrättade fartyg för ändamålet. Ändå har den spännande berättelsen om skol- och elevfartygsepoken varit märkligt oskriven. Det är nu avhjälpt, tack vare tre båtologer som ingår i den sjöfartshistoriska tidskriften Länspumpens redaktion. Länspumpen nummer fyra år 2017 har fått formen av en drygt hundrasidig skrift på just temat skol- och elevfartyg.

Det rör sig om en bred för att inte säga heltäckande exposé över denna epok inom den svenska handelssjöfartens historia. Trion består av initiativtagaren Eric Hallberg, rederiinspektören och före detta maskinbefälet Nils Sjökvist, samt före detta telegrafisten Göran Sändare. Deras historik, som varvas med kärnfulla minnen från före detta befälselever på de berörda fartygen, täcker inte enbart 1950- och 1960-talets epok. Den ger även en ovärderlig tillbakablick på Rydbergska Stiftelsens och andra seglande elevfartyg under slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennier. Ett avslutande avsnitt skildrar ett sentida utbildningsprojekt ombord i ACL:s containerfartyg Atlantic Cartier åren 2007 till 2009.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, som är djupt engagerad i sjömans- och sjöbefälsutbildning, vill visa sin stora uppskattning över denna kulturgärning genom att tilldela Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare 2018 års litteraturpris.”