Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Politik

Svensk sjöfart lanserar agenda för starkare sjöfart

Sveriges behov av sjöfartskompetens, miljövänlig sjöfart och fler svenskflaggade fartyg. Det är tre områden som Svensk Sjöfart vill lyfta inför valet i höst.
Sverige är helt beroende av sjöfarten i både freds-, kris- och krigstider, skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande med anledning av att organisationen idag torsdag lanserar ett förslag på sjöfartsagenda. Tre reformer med femton konkreta åtgärder föreslås. De tre reformerna är:

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tider, skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande med anledning av att organisationen idag torsdag lanserar ett förslag på sjöfartsagenda. Tre reformer med femton konkreta åtgärder föreslås. De tre reformerna är:
  • Reform för fler och växande svenska rederier och fler svenskflaggade fartyg
  • Reform för grön och smart sjöfart
  • Reform för att säkerställa Sveriges behov av sjöfartskompetens

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson säger i en kommentar att storleken på den svenska handelsflottan har stått stilla under många år och för att säkra landets transporter finns ett stort behov av reformer. 

– Vår uppmaning till samtliga partier är att se till att reformerna genomförs så att Sveriges försörjningsberedskap, företagens konkurrenskraft och klimatarbete säkerställs. En stark rederinäring är en strategisk resurs och för att sjöfarten ska fungera behövs ett bra företagsklimat. Detta tillsammans med satsningar på kompetensförsörjning och rekrytering till branschen. Vi ser med dagens geopolitiska läge, där en stor brist på sjöfartskompetens väntas, att det är helt nödvändigt att vi exempelvis blir mer självförsörjande gällande sjöfartskompetens, säger Anders Hermansson.

Inom de tre sjöfartsreformerna har Svensk Sjöfart identifierat femton konkreta åtgärder som man anser bidrar till att Sverige blir en stark sjöfartsnation och ledande inom hållbar, innovativ och smart sjöfart.

– Redan idag är den svenska sjöfartssektorn världsledande inom exempelvis klimatområdet och svenska rederier satsar stort för att minska exempelvis utsläppen. För att uppnå målen har vi identifierat de konkreta åtgärder som bör ingå i reformerna. Två aktuella frågor där arbete bör startas redan i år är en utveckling av tonnageskatten och att Sveriges nya isbrytare finansieras med statliga medel, både gällande drift och investering, säger Anders Hermansson i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]