Fotograf: Langh Ship

Kategori: Skeppsbyggnad

Langh Ship beställer nybyggen

Langh Ship har beställt tre isförstärkta multipurpose-torrlastfartyg som ska gå i trafik för Outokumpu på ett flerårigt avtal.
Bolaget Outokumpu, som tillverkar rostfritt stål, har ingått ett flerårigt tidsbefraktningsavtal med det finländska rederiet Langh Ship för tre nybyggen som rederiet har beställt från varvet Wuhu i Kina. Leverans av det första fartyget planeras till sommaren 2023, därefter följer de två övriga med några månaders intervall.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]iet Langh Ship för tre nybyggen som rederiet har beställt från varvet Wuhu i Kina. Leverans av det första fartyget planeras till sommaren 2023, därefter följer de två övriga med några månaders intervall.

Fartygen ska gå i trafik mellan Torneå, som är Outokumpus huvudhamn för utskeppning av stålprodukter, och Terneuzen i Nederländerna, som är Outokumpus hub på kontinenten. På returresorna lastar fartygen återvunnet stålskrot som är huvudråvara i det rostfria stål som Outokumpu producerar.

De beställda fartygen får en dödvikt på 7.800 ton och blir därmed av optimal storlek för den efterfrågade servicefrekvensen. Designen har tagits fram av Langh Ship i samarbete med Outokumpu med hjälp av den kinesiska fartygskonstruktionsbyrån Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI). För närvarande har Langh Ship tre specialutrustade lastfartyg i trafik för Outokumpu. Erfarenheterna från denna trafik har varit utgångspunkt för planeringen av de nya fartygens lastrum och lasthanteringslösningar.

– Vi uppskattar stort vårt långsiktiga samarbete med Outokumpu. Det startade för över tre årtionden sedan. Vi ser fram emot detta följande steg med dessa nybyggen som ytterligare fördjupar vårt samarbete, säger Laura Langh-Lagerlöf, vd för Langh Ship.

– Denna linje är den viktigaste enskilda transportleden för Outokumpu Group och det är varför vi anlitar vår pålitliga partner Langh Ship. Vårt samarbete och de erfarenheter som vi hittills samlat på denna nordliga rutt har lett till utmärkta resultat. Båda företagen har höga ambitioner och sporrar varandra till kontinuerliga förbättringar, säger Jyrki Sandelin, Outokumpu Category Manager for transports.

Nybyggena blir specialutrustade för stålskeppningar men är samtidigt av multipurpose-typ för att kunna hantera många olika typer av last för Outokumpus varierande behov. För transport av huvudprodukten stålrullar får nybyggena mellandäck av pontontyp med Langh Ships patenterade vaggor. Genom att lasta stålrullar både på lastrummens botten och på mellandäck fördelas tyngden på ett sätt som gör fartygets rörelser lugnare i hårt väder. Detta gör transporterna säkrare och reducerar risken för lastskador.

Utgångspunkten för designen av lasthanteringslösningarna har varit att maximera nyttjandegraden av lastkapaciteten. Vid lastning av annat gods stuvas mellandäcken i det mindre förliga lastrummet och fartygens stora lastrum kan användas för bulklast eller containrar. Lastrummet är boxat och till sina dimensioner optimerat för containrar. Det är även försett med flyttbara skott för optimal indelning av lastrummet för andra typer av gods. På lastluckorna kan fartygen transportera containrar av standardmått som utvecklats av Langh Cargo Solutions speciellt för stålprodukter.

Fartygen konstrueras för att möta Outokumpus hållbarhetsmål med minimerade utsläpp som uppfyller nuvarande och alla kända kommande regelverk. Fartygen får dual fuel-maskiner som kan använda flera olika bränslen och kan därmed anpassas för nästa generations drivmedel.

– Tack vare den energieffektiva skrovformen får dessa fartyg en lägre maskinstyrka än de nuvarande fartygen trots att de kan lasta mer och hålla samma servicefart, säger Laura Langh-Lagerlöf.

Nybyggena utrustas med en flerbränsle- (dual fuel) huvudmaskin på cirka 4.500 kW och får isklass 1A. I framtiden kan fartygen konverteras för drift med olika fossilfria bränslen. Som initialt bränsle används flytande naturgas, LNG, som direkt kan bytas ut mot flytande biogas (LBG). Fartygets LNG-tank är förberedd för att kunna användas för både metanol och ammoniak. Vidare förbereds fartygen för landansluten el, vilket gör dem i praktiken utsläppsfria under hamnanlöpen. Därtill reserveras plats för installation av batterier, vilket möjliggör hybridlösningar.

– Målet är att göra fartygen så energieffektiva, miljövänliga och flexibla som möjligt. Fartygen är redan nu förberedda för framtida nya bränslen, landel och batteritekniker, säger Eero Pajunen, Chief Operating Officer, Langh Ship.

För hantering av ballastvatten utrustas nybyggena med det ballastvattenhanteringssystemet som Langh Tech nyligen lanserat.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]