Kryssningssektorn bidrar allt mer till Europas ekonomi

2005 bidrog kryssningssektorn med EUR 8,3 miljarder till den europeiska ekonomin och detta väntas öka till EUR 12,7 miljarder år 2010. Beloppen avser direkta utgifter från kryssningsföretag, passagerare och varvsindustrin och kommer från en rapport från analysföretagen G.P. Wilde International och BREA, framtagen på uppdrag av European Cruise Council. Enligt rapporten genererar varje erlagd euro ytterligare 2,3 euro. Sektorn har 180.000 direkt anställda i Europa och detta väntas öka till 250.000 år 2010. 2,6 miljoner passagerare spenderade 2005 EUR 1,6 miljarder i europeiska hamnar. I snitt spenderar varje passagerare EUR 100 i embarkeringshamnen och EUR 50 i varje övrigt hamnanlöp. I slutet av förra året hade europeiska varv 33 kryssningsfartyg i beställning till ett samlat värde av EUR 18,6 miljarder.