”Kempos” besättning väl omhändertagen

Samtidigt som ägaren av det norska, NOR-flaggade, fiskefartyget ”Kempo” – som är arresterat i Las Palmas hamn – försöker undvika att rederiet går i konkurs, har den lettiska besättningen tagits om hand och försetts med mat och dryck. Anders Østre på norska Sjøfartsdirektoratet säger till SST att direktoratet framför allt ser till besättningens bästa. Enligt Østre har besättningens löner högre prioritet än andra krav på rederiet och besättningen har rätt till NOK 120.000 från norska lönegarantifonden om rederiet, MS Kempo AS, går i konkurs. Anders Østre har, med hjälp av norska sjömanskyrkan och norska konsulatet, sett till att besättningen får vad de behöver. Østre säger också att bemanningsföretaget, SIA ”LSC Shipmanagement” i Riga, har hanterat ärendet på ett mycket professionellt sätt. ”Kempos” ägare, Peder Lyngstad, har inte gått att nå för en kommentar, men enligt uppgift arbetar han med att hitta en ekonomisk lösning för att fartyget skall släppas fritt.