”Kempos” besättning har fått betalt

Det norskflaggade fiskefartyget ”Kempo” som legat under arrest i Las Palmas hamn har släppts. Fyra lettiska besättningsmedlemmar har fått sina innestående löner och har återvänt till Riga. Fartygets ägare, Peder Lyngstad, kommer att fortsätta verksamheten sedan han backats upp av spanska investerare.