Kanalutbyggnad dyr affär för rederierna

Den planerade utbyggnaden av Panamakanalen för USD 5,25 miljarder blir en dyr affär för rederierna. En del kommer inom två år att få finna sig i en ökning på över en tredjedel av transitavgiften. För containersjöfarten stiger kostnaden från dagens USD 54 per TEU till USD 72 per TEU under 2009. Passagerarfartyg får betala USD 100 per passagerare. Tankredare kan förvänta sig höjningar på totalt 35 procent fram till 2009. Rederierna och deras organisationer har nu en månad på sig att kommentera förslaget.