Kalmar Hamn

Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik

Kalmar blir en Ostkusthamn

Nu har även Kalmar hamn anslutit sig till gruppen Ostkusthamnar i samverkan. Därmed har gruppen växt till tio hamnar.

I veckan anslöt sig Kalmar Hamn till gruppen Ostkusthamnar i samverkan. Kalmar blir den sydligaste av de tio hamnarna där Piteå är den nordligaste. 

Mats Gustafsson, VD för Kalmar hamn ser fram emot att bidra till ökat fokus på sjöfartsfrågor.

– Ostkusthamnar i samverkan lyfter att sjöfartens lediga kapacitet bör utnyttjas på ett mer effektivt sätt i transportsystemet.

Erik Froste, vd i Södertälje hamn och en av initiativtagarna till OHS, ser positivt på att fler hamnar ansluter.

– Vi driver frågor som kommer att skapa bättre förutsättningar för svensk sjöfart, säger han. Att alltfler ansluter sig visar att politikerna på allvar tar tag i frågorna kring transportplanering. 

Medverkande hamnar är idag Gävle Hamn, Hargs Hamn, Norrköpings Hamn och Stuveri, Mälarhamnar, Södertälje Hamn, Oxelösunds Hamn, Umeå Hamn, Piteå Hamn, Stockholms Hamnar och nu Kalmar Hamn.

Kommentarer

 • Anonym

  Jag har alltid trott att Kalmar är en ostkusthamn. Texten ”Kalmar blir en Ostkusthamn” leder tankarna till att så inte varit fallet tidigare. Min spontana fundering är då om Kalmar varit en västkusthamn tidigare. Och i så fall är det Öresundsbron som numera gör det omöjligt.

  (För som inte förstår ironi bör avstå från att kommentera min kommentar.)

 • Anonym

  När Ostkusthamnar började med Södertälje, Mälarhamnar, Oxelösund och Norrköping kunde man ana en strategi för ta marknadsandelar. Nu med Stockholm, Norrlandshamnar och Kalmar är det ytterligare en lobbyorganisation för sjöfartsrelaterade frågor.
  Varför driver man inte dessa frågor genom Sveriges Hamnar vilket är branschens förbund?
  Antingen är man inte nöjd med Sveriges Hamnars resutlat eller är det en klubb för inbördes beundran?
  Förmodligen en klubb för inbördesbeundran samtidigt som VD slipper sitta i egna hamnen och bemöta de verkliga problemen och utmaningarna. Politiska styrelser är okunniga och apploderar samarbete men hur ska ett samarbetet från Piteå till Kalmar kunna öka volymen över egna hamnen? Dessa frågor som SECA, barlastvatten etc görs bäst genom Sveriges Hamnar.

 • Anonym

  Godsvolymerna kommer med all säkerhet att minska pga det höga kostnadsläget i svenska hamnar.

 • Rolf B Bertilson

  Det är bra att även Kalmar hamn går med i denna samverkan. Vad har hamnen att förlora på det?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.