Jättevinst för D/S ”Norden”

Dampskibsselskabet Norden hade förra året de högsta intäkterna någonsin i rederiets 134-åriga historia. Framför allt var det den heta torrlastmarknaden som drev upp intäkterna till USD 1.116,6 miljoner, mer än dubbelt upp jämfört med 2003. Försäljning av fartyg bidrog med USD 50 miljoner till vinsten. Tidigare i år gjorde man en ytterligare vinst på USD 50 miljoner på försäljning av två handymax-fartyg som byggs i Japan. Båda fartygen har tidsbefraktats tillbaka av Norden. Vinsten efter skatt för 2004 blev USD 263,7 miljoner att jämföra med USD 72 miljoner 2003. Av vinsten kom USD 232,7 miljoner från torrlastavdelningen. Det är en ökning med 312 procent jämfört med året innan. Utdelningen blir DKK 275 per aktie, av vilket DKK 175 delades ut i oktober förra året. Styrelsen föreslår också att aktiens nominella värde skrivs ned till DKK 1 i stället för DKK 20 för att stimulera börshandeln. I går handlades aktien för runt DKK 3.200 och kursen ökade med 3,25 procent. För 2005 räknar man med en vinst på USD 250 miljoner. Norden har köpoptioner på 44 japanskbyggda bulkfartyg som ingår i flottan på särskilda villkor.