Isbrytningssäsongen i Pärnu har inletts

Den 1 januari påbörjades isbrytningssäsongen på Pärnuviken med estniska PKL:s bogserare ”Mars” (2.680 kW). Under svårare isförhållanden byts den ut mot den kraftigare ”Eridan” som har effekten 3.730 kW. Före årsskiftet var isen på Pärnuviken 10 cm tjock och isgränsen gick 12 nautiska mil från kusten.