Storm kan ha påverkat farleden till Pärnu

Januaristormen har spolat bort så mycket sand från kusten, att man är orolig över djupet i farleden till Pärnu hamn. Enligt nyhetsbyrån BNS har 100.000 kubikmeter sand spolats ut i havet och utgör en fara för den grunda farleden. Vanligtvis spolas varje år ungefär 9.000 kubikmeter sand upp mot kusten och därför planerar Estland att i samarbete med Lettland göra en omfattande utredning över sandens rörelser i Pärnuregionen inom INTERREG III-programmet.