Isbrytningsäsongen har inletts

I Pärnuviken har isbrytning påbörjats och från den 12 februari skall fartyg för isbrytarassistans ha minst isklass 1C och en maskinstyrka på minst 1,600 kW. SeaNews.ru meddelar att isbrytaren Yermak assisterar fartyg i Finska viken mellan Seitskär (Seiskari) och Primorsk.