Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik | Juridik

Medling har inletts

På måndagen påbörjades medling i konflikten mellan Hamn4:an och företaget APM Terminals vid containerterminalen i Göteborg.

I fredags ansökte de båda parterna om hjälp från statliga Medlingsinstitutet och på måndagen klockan 13.30 startade medlingssamtalen.

I samband med detta fryses den rådande blockaden mot övertidsarbete, nyanställningar och inhyrning på APM-terminalen. Även den riksomfattande sympatiblockaden mot omdirigerat gods läggs på is.

Till medlare har utsetts Anders Lindström, tidigare förbundsordförande för Sjöfolksförbundet och chef för Sjöfartsverket samt Jan Sjölin, tidigare bland annat avtalssekreterare för Kommunal.