Inspektionen kritiserar avlysning vid bogserbåtsolycka

Polisens avlysning av området kring ”Tug Nestor” hindrade de dykare som hade engagerats av rederiet Wiréns att söka igenom bogserbåten efter en saknad sjöman dygnet efter olyckan då ”Tug Nestor” grundstötte och kapsejsade i mycket hårt väder utanför Katthammarsvik på Gotland. Enligt Sjöfartsinspektionen kan det inte uteslutas att en ung och frisk person hade kunnat överleva ett dygn i de luftfickor som fanns ombord. Sjömannen, som trots varningar vände tillbaka för att hämta överlevnadsdräkten i sin hytt när båten kapsejsade, saknas ännu.Orsaken till olyckan den 23 november förra året är enligt inspektionen att befälet missbedömde vindkantringen i stormen och därför valde en ankarplats som kom att bli närmast helt oskyddad. Trots full fart framåt mot vind och sjö drev bogserbåten och pråmen akteröver med 1,5–2 knops fart och grundstötte. Befälhavaren uppgav vid sjöförklaringen att han tänkt tanken att frigöra pråmen, vilket sannolikt hade räddat ”Tug Nestor”, men att önskan att rädda hela ekipaget tog överhanden.