Ingen tull på fartyg till ryskt internationellt register

Ryska regeringen har beslutat att fartyg som importeras för registrering i det nya ryska internationella fartygsregistret befrias från tullavgifter. Enligt SeaNews.ru får rederiet däremot betala tullavgiften om man senare väljer att åter flagga ut ett importerat fartyg och därmed avregistrera det från det ryska internationella registret.