Klart att ta in fartyg i ryskt internationellt register

Ryska regeringen har beslutat vilka hamnkaptener som skall ta hand om registrering av fartyg i det nya ryska internationella registret. Bland dessa tolv hamnar finns Arkhangelsk, Murmansk, St. Petersburg och Kaliningrad i den nordvästra delen av Ryssland.