Ingen grund för oro på containermarknaden

Det finns ingen anledning att tro att antalet containerfartyg i beställning kommer att räcka för att möta behovet under de kommande åren. Detta budskap kom från Thomas Thune Andersen, redare i A.P. Møller-Maersk, i ett tal som han höll på en konferens på The National Maritime Museum i Greenwich, London. Thomas Thune Andersen som var huvudtalare fortsatte med att säga att ökningstakten i containersjöfarten kommer att bli ännu större framöver. De senaste 20 åren har trafiken ökat med i snitt 8,7 procent per år. Enligt Andersen kommer den sannolikt att ligga över 10 procent under de kommande åren. Det är mot denna bakgrund som efterfrågan på ännu mer containeranpassat tonnage skall ses och om ökningstakten fortsätter att stiga kommer redare med containertonnage att kunna se fram mot ännu högre fraktrater och längre charterkontrakt. Redan nu finns det ett stor intresse för charterperioder på upp till fem år.Också Michael Hassing, chef för Maersk Co, LTD i London talade på konferensen. Han var kritisk mot den brittiska regeringen som enligt honom inte tar sitt ansvar för infrastrukturen i Storbritannien, och då särskilt containerfaciliteter i hamnarna. Han förutspår förseningar och svåra trafikstockningar. Maersk Co är det tredje största rederiet i Storbritannien efter Försvarsministeriet och Zodiak Marine vilket ägs av Sammy Ofer. Maersk Co har en flotta på 44 fartyg, 4.500 anställda och 15 nya containerfartyg i beställning.