Fotograf: Trafikverket

Kategori: Politik | Specialfartyg

Hemlig rapport om Finlands isbrytning

Verksamhet i Arktis och ägandet av den nya isbrytaren står bland annat på agendan när finska regeringen under hösten ska ta ställning till utvecklingen av isbrytningsverksamheten.

Finlands trafik- och kommunminister Paula Risikko och utvecklingsminister Sirpa Paatero, av vilka den senare svarar för statens ägarstyrning, har idag tagit emot en utredning av Lauri Ratia om Finlands isbrytningsverksamhet och hur den kan utvecklas. Utredningsmannens rapport är inte en offentlig handling, eftersom den uppges innehålla det statliga rederiet Arctia Shipping Ab:s affärshemligheter.

Till Arktis

I en kommentar säger minister Paatero att rapporten även behandlar möjligheten att utnyttja isbrytarflottan för ice management i arktiska vatten. Följande steg blir att staten som ägare behandlar rapporten på politisk nivå och därefter presenterar sin linjedragning för Arctia Shippings strategi i framtiden. Detta beräknas ske under detta år.

Stora möjligheter

Trafik- och kommunikationsminister Paula Risikko säger att verksamhet i Arktis erbjuder betydande möjligheter för Finland.

– Statens uppgift är att göra det möjligt för finländska företag att delta i denna affärsverksamhet. Jag tycker att det är ypperligt om man hittar användning för Finlands isbrytarkapacitet året runt och på det sättet reducerar isbrytningskostnaderna i Östersjön.

Ägandet utvärderas på nytt

Vidare säger minister Risikko att det, utgående från rapporten, är lämpligt att utvärdera ägandet på nytt för den isbrytare som Trafikverket beställt.

– Att äga en isbrytare är inte i enlighet med Trafikverkets basuppdrag. Det är meningen att regeringen granskar även detta under hösten då isbrytningen granskas som helhet.