Hemlig köpare till Ofelia

Saaremaa Shipping Company i Estland har avtalat om att sälja den före detta svenska öresundsfärjan Ofelia, som från sommaren 1998 har gått i det estniska rederiets trafik mellan Hiiumaa (Dagö) och Rohuküla på estniska fastlandet. Rederiets chef Tõnis Rihvk uppger att det fanns spekulanter från olika delar av världen, men enligt avtalet kan rederiet inte offentliggöra vem köparen är och inte heller priset. Det är emellertid sannolikt att färjan går till köpare i något utvecklingsland. Ofelia var äldst i Saaremaa Shipping Companys flotta. Färjan byggdes i Tyskland 1968 för svenska Rederi AB Öresund.Tõnis Rihvk säger vidare till Sjöfartstidningen att rederiet kommer att deklarera sin option om att bygga en fjärde ny färja och dessutom beställa två färjor med isförstärkt skrov för att erbjuda isbrytningstjänst i mindre skala.