Havsforskningsinstitutet begär offerter på management av havsforskningsfartyg

Havsforskningsinstitutet i Finland har beslutat att inte utnyttja sin option på två års förlängning av managementavtalet för havsforskningsfartyget ”Aranda” med Finstaship. I stället kommer man under sommaren att begära in offerter för drift och tekniskt underhåll av fartyget. Offertrundan ordnas tillsammans med Sjöfartsverket som begär in offerter för management av sina sjömätningsfartyg. Meningen är att ett nytt managementavtal för Aranda och sjömätningsfartygen skall träda i kraft i början av år 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.